Mallan luonnonpuisto

Mallan luonnonpuisto on Suomen vanhin luonnonsuojelualue. Mallan tunturiryhmä rauhoitettiin ensimmäisen kerran jo Venäjä vallan aikana vuonna 1916. Luonnonpuisto siitä tuli itsenäistyneen Suomen alkutaipaleilla vuonna 1938. Kalkkipitoisen maaperän ansiosta Pikku-Mallan ja Iso-Mallan tunturiylängöllä viihtyvät harvinaiset tunturikasvit ja -perhoset. Joitakin tunturikasveja ei tavata missään muualla Suomessa. 

Pinta-alaltaan 30 km2 laajuinen luonnonpuisto on lähes yhtä luonnontilainen kuin perustamisen aikoihin. Alueella kasvaa lähes 300 putkilokasvilajia, joista suurtuntureiden erikoisuuksia ovat lapinalppiruusu, tunturikohokki ja tunturikatkero. Nummia kukittavat myös kultarikka, lapinkuusio, tunturikohokki ja lapinvuokko. Kaikkien kasvien poimiminen sekä marjastaminen ja sienestäminen on kielletty.

Luonnonpuistojen virkistyskäyttöä on suojelun turvaamiseksi rajoitettu, mutta Mallan luontoon voi kesällä tutustua merkittyä retkeilyreittiä pitkin. Puiston halki Siilaskoskelta Kitsiputouksen kautta Kolmen valtakunnan rajapyykille kulkeva polku on noin 11 kilometrin pituinen. Kilpisjärven kylästä on myös veneyhteys Koltalahden laituriin, josta on rajapyykille matkaa noin kolme kilometriä. Mallatunturit nousevat suoraan Kilpisjärven rannasta.